ΔΕΛΦΙΚΑ  1964 -1969  DELPHIQUES

 

ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

 

SCULPTURE POUR LA PARTICIPATION DU PUBLIC 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Αυθόρμητος Απτικός Μετρητής, 1965

         Test Tactile Spontané, 1965

   

 

 

 

  Reveille-Minuit,1965

 

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα

 

  

 

 

 

 

 


Περικεφαλαία Αυτοκτονίας, 1964

 Casque de Suicide, 1964

 

 

 

                             Θρόνος με Απαγορευμένα Ανταλλακτικά, 1966

                              Siège Specifique aux Accessoires Interdits, 1966 

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα


 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Ερώτημα Περιττό, 1967

  Question Inutile, 1967

 

 

Σαλώμη, 1966

Salomée, 1966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα

 

                              Aire, 1966

 

 

 

Καταπέλτης Τεχνητών Ήλιων, 1967

Catapulte des Soleils Artificiels, 1967

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα