Ωρολόγιον του ΜΕΤΡΟ

The METRO CLOCK

 

Η μάνα μου - 1953 - My mother
 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ - STUDIES

Θερισμός - 1957 -  Harvest

 

 

 Κατερίνα - 1958 - Katerina
 

 

ΔΕΛΦΙΚΑ
ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ
 

 1962 - 1969
SCULPTURE FOR URBAN SPACE

 DELPHIQUES

 

ΔΕΛΦΙΚΑ
ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

1964 - 1969

SCULPTURE FOR PARTICIPATION

DELPHIQUES

 

  ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1970

SCULPTURE FOR PARTICIPATION

PARTICIPATION FORBIDDEN

 

 

 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ
1970 - 1982

MANIPULATIONS 

 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ
PERFORMANCES

1970 - 1982

MANIPULATIONS
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

1970 - 1982

ENVIRONMENTS
 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

1990

BALANCES
 

ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ
1994

 CARYATIDES

ΑΤΟΠΑ
199
7

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟΝ
1999

 

 

ΒΙΒΛΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
BOOKS - PROJECTS

 

ΓΛΥΠΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

URBAN SCULPTURE

1965 - 2012