ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εργαστήρι Σύγχρονης Τέχνης - Ινστιτούτο Γκαίτε, Αθήνα, Οκτώβριος 1970

 

 

 SCULPTURE FOR PUBLIC PARTICIPATION

PARTICIPATION PROHIBITED

Studio of Contemporary Art - Goethe Institute, Athens, October 1970

 

 

ρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα

 


Μνημείο στο Γνωστό…1970

Monument to the Known... 1970

 

 

 

 

   Test N III, 1970

 

 

 

 


                 

     Travesty, 1970   

__________________________________________________________ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ  1977

MANIPULATIONS 1977

  

  ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΜΑΤΡΑΚ-ΦΑΛΛΟΣ

  PEERING INTO THE WORLD THROUGH THE SYNDROME OF MATRAQUE-PHALLOS 

 

Παραλλαγές για Ένα Μνημείο στο Γνωστό…1970 - 1977

Variations for a Monument to the Known... 1970 - 1977

 

Παραλλαγές για Ένα Μνημείο στο Γνωστό…1970 - 1977

Variations for a Monument to the Known... 1970 - 1977

 

 

 

 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΧΙΙΙ, 1977

MANIPULATION XIII, 1977

 

 

 

 

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα