ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ 1990  BALANCES 

 

 

 

Φέτα Ισόρροπου Χώρου, 1990

Slice of Balanced Space, 1990

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μικρό Αφιέρωμα στο Γαλιλαίο, 1990

Petty Hommage to Galileo, 1990

 

 

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα


 

 

 

 

Ισορροπία σε κύκλο 1990

 

 

Ισορροπία σε τετράγωνο 1990

 

 

 

Δωδεκάκτινος Τροχός Ισορροπών
σε Συρματόσχοινο με Αντίβαρο Σφαίρα, 1993

     Twelve Ray/Spoked Wheel Counterbalanced       

on  Cables by a Sphere, 1993

 


 

 

 

 


 

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα