ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ 1994  CARYATIDS  

   

 Καρυάτιδα,1969

Caryatid, 1969

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλωτή Καρυάτιδα,1994

Floating Caryatid,1994 

 

 

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα


 

 

 

 

 

 Πλωτή Καρυάτιδα, 1994

 Floating Caryatid, 1994

 

 


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Καρυάτιδα D, 1994

Caryatid D, 1994

 

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα

 


 

 

 

 

 

 

 

Καρυάτιδα O, 1994

Caryatid O, 1994

 

 

                                                       

 

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα

 


 

 

 

 

 


 

 

Καρυάτιδα X, 1994

Caryatid X, 1994

 

 


 

 

 

 

 

Λευκή Καρυάτιδα, 1994

White Caryatid, 1994

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα

 

 

   

 

 


 

 

 

 

 

Πλωτή Καρυάτιδα, 1994

Floating Caryatid, 1994

Collection: Ilshin Spining Co Ltd. Seoul, Korea

 

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα

 

 

 

Πλωτή Καρυάτιδα II - Floating Caryatid  II, 2000 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Ναυτιλιακό Παράρτημα Πειραιώς   

                                                                               

 

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα