Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ - MY MOTHER

                                                                                  1953

__________________________________________________________