ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ  1976 - 2010   ENVIRONMENTS

 

               ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΝ, 1976                 
           ART FRAGILE, 1976

 

 

ART FRAGILE, 1982

 

 

                                 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΝ, 1984                 
                      ART FRAGILE, 1984

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα


 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στον Προμαχώνα Αγίου Γεωργίου
Ρόδος, 1986

 

 INSTALLATION-ENVIRONMENT

Saint-Georges Ramparts, Rodes, 1986

 

 

 

 
 

 

       

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα


 

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δον Κιχώτης, 1988


INSTALLATION - ENVIRONMENT 

Don Quixote, 1988

Minos Beach
Art Symposium

Crete

 

 

Δον Κιχώτης, 1988

Don Quixote, 1988

 

 

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα


 

 

 

 


 

 

 

 


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
Εγκατάσταση, 1988

APOCALYPSE MAINTENANT(E)

Installation, 1988

 

 


 

 

 

 

 

ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΠΟΙ

 

           INSTALLATION           

LA PIETRA E I LUOGGI
Bitonto Italia
1990

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  - INSTALLATION  

  Η ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΠΟΙ 

  LA PIETRA E I LUOGGI
  Bitonto Italia,1990

 

 


Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα

 

 

ΑΝΑ-ΜΕΣΑ Ι, 1992

IN BETWEEN I, 1992

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στο Μουσείο Γλυπτικής & Ζωγραφικής

Κωνσταντινούπολη

 

 

 

 

 

 

 

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα


 

ΑΝΑ-ΜΕΣΑ ΙΙ, 1992

IN BETWEEN II, 1992

Caldas Da Rainha,
Πορτογαλία

 

 

 

 


ΑΝΑ-ΜΕΣΑ ΙΙ, 1992

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

IN BETWEEN II, 1992

SCULPTURE SYMPOSIUM

Caldas Da Rainha,
Πορτογαλία

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


TERRAMARE

IN -TOPOS, 2001
 
Antico Palazzo Della Pretura Di Castel’ Arquato

Italia - Ιταλία

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα


 

 

 

2005

ΑΝΑ-ΖΗΤΗΣΗ

ΑΝΑ-ΤΟΠΙΣΗ

 

 

ENVIRONMENT FRAGILE

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΝ

 

Ι

ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ

SCULPTURE TRAP

 

 

 

ΒΑΘΡΟ

PEDESTAL

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΘΟΝΗ , 2005

INDUSTRIAL SCREEN, 2005