ΣΠΟΥΔΕΣ - STUDIES

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ - Α. ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

WORKSHOP OF SCULPTURE - SCHOOL OF FINE ARTS, ATHENS

1956

 

ΘΕΡΙΣΜΟΣ - 1957 - HARVEST

 

Θερισμός: Διάκριση στον διαγωνισμό στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, 1957.

Harvest: Praise for the contest in the School of Fine Arts of Athens, 1957

 

 

 

 

      

 

Γυναίκα και κόκορας - 1957 - Woman and Rooster                                 Προμηθέας -1957 - Prometheus

 

 

Αντίσταση - 1958 - Resistance

Διαγωνισμός για την Υποτροφία του Ι.Κ.Υ. στη Γλυπτική.     Contest for the Scholarship of I.K.Y in Sculpture.