ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ 1970 - 1982   MANIPULATIONS 


 

 

 

 

 

 

 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Ι, 1973

MANIPULATION I, 1973

International Design Conference

Aspen, Colorado, U.S.A.

 

ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΕ ΔΙΣΚΟ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟΥ

SCULPTURE IN PHONOGRAFIC RECORD

   

 

Sculpture ’73 - Manipulation I

For A Spectator Alone

international Design Conference in Aspen Colorado, June 19, 1973

 

Axiom I

I am a sculptor

This is my social condition, this is my label too

I hope you see that I have a sculptural voice - a voice that you can even touch

Everything I do is sculpture

 

(Refrain) Fast and effective

 

Axiom II

They say: Sculpture occupies the space

I say: My voice occupies this space now

They say: Sculpture is a visual thing

I say: Look at the record, look at the record’s jacquet, look...

They say: Sculpture belongs to the tactile reality too

I say: You have touched the record; Haven’t you ?

Also I say: You can take my matraque-phallos in your hand

and then feel free to give your own extension, your own expression

Attention ! Freedom is something that you must buy in one or another way

If you buy this sculpture, then you may destroy it if you like

 

(Refrain) Fast and effective

 

Axiom III

We all know that our need for glory or succes is nothing else than a need for survival,

a need for perpetuation, a need for duration

We all also know that the best way to achieve that is to be under

a preservation-perpetuation system that guarantees duration

For that purpose, please take this sculpture 

and place it in a well-climatised museum,

under a plaxiglas protective structure

Place on it the title

Don’t forget my name

Thank you

 

(Refrain) Fast and effective

 

Culture is a safe !

Put your money in cultural things !!

 

 

Σημ: Το πρωτότυπο του δίσκου «Manipulation I» σχεδιάστηκε, γράφηκε στα αγγλικά και δισκογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη το Μάη 1973.

Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Internationnal Design Conference, (I.D.C.A.) στο Aspen Colorado, U.S.A.  στις 19 Ιουνίου 1973.

Η επωδός (refrain) «Fast and effective» στη γρήγορη και επιταχυνόμενη φωνητική επανάληψη γίνεται «fast and deffective».

   


                                                                     

Γλυπτική ’73 - Χειρισμός Ι

Για Ένα Θεατή Μόνο                       

                                                 (Μετάφραση στα Ελληνικά του «Χειρισμού Ι»)

Αξίωμα Ι

Είμαι γλύπτης

Αυτή είναι η κοινωνική μου ιδιότητα και η ετικέτα μου στην αγορά

Ελπίζω να βλέπεις πως έχω μια γλυπτική φωνή που μπορείς να αγγίξεις

οτιδήποτε κάνω είναι γλυπτική

 

(Refrain) Γρήγορα και αποτελεσματικά

 

Αξίωμα ΙΙ

Λένε: Η γλυπτική καταλαμβάνει το χώρο

Εγώ λέω: Η φωνή μου καταλαμβάνει αυτόν τον χώρο τώρα

Λένε: Η γλυπτική είναι οπτικό στοιχείο του περιβάλλοντος

Εγώ λέω: Κοίταξε το δίσκο, κοίταξε το κάλυμμα του δίσκου, κοίταξε...

Λένε: Η γλυπτική ανήκει και στην απτική πραγματικότητα

Εγώ λέω: Έπιασες το δίσκο. Δεν είναι έτσι;

Επίσης λέω: Μπορείς να πάρεις τη matraque-phallos  στα χέρια σου

και να αισθανθείς ελεύθερος να δώσεις τη δική σου προέκταση τη δική σου έκφραση

Προσοχή ! Η ελευθερία είναι κάτι που αγοράζεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο

Αν αγοράσεις αυτή τη γλυπτική, μπορείς ακόμη και να την καταστρέψεις αν σου κάνει κέφι

 

(Refrain) Γρήγορα και αποτελεσματικά

 

Αξίωμα ΙΙΙ

Όλοι ξέρουμε πως η ανάγκη για δόξα ή για επιτυχία δεν είναι τίποτε άλλο

από την ανάγκη για επιβίωση, μιαν ανάγκη για διαιώνιση, για διάρκεια

Όλοι ξέρουμε πάλι, πως ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε είναι

να βρεθούμε κάτω από ένα σύστημα συντήρησης-διαιώνισης που εξασφαλίζει τη διάρκεια

Γι’ αυτόν το λόγο , παρακαλώ, πάρε αυτό το έργο γλυπτικής

και τοποθέτησέ το σε ένα μουσείο με καλό κλιματισμό,

κάτω από μια προστατευτική κατασκευή από πλεξιγκλάς

Τοποθέτησε επάνω του τον τίτλο

Μην ξεχάσεις το όνομά μου

Ευχαριστώ

 

(Refrain) Γρήγορα και αποτελεσματικά

 

Η τέχνη είναι ασφάλεια !

Τοποθέτησε τα χρήματά σου σε έργα τέχνης !!

   


Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ, 1973

Όρχις-Καρδιά

 

TEST TACTILE, 1973

Testis-Heart

 

 

 

 

 

 

1978

ΚΟΣΜΗΜΑ ΑΝΤΙ-ΚΟΣΜΗΜΑ

JEWEL ANTI-JEWEL

 

 

 

 

 

Αρχή σελίδας   -  Προηγούμενη σελίδα