Δημοσιεύματα - Texts


Έγραψαν για τη γλυπτική του Θόδωρου - Texts about the sculpture of Theodoros

 

 

ΤΟ ΜΕΛΙ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ  

José Pierre, Παρίσι, 8 Δεκεμβρίου 1974

 

Η ΤΟΛΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

Charles Spencer, Λονδίνο, Γενάρης 1975

 

ΓΛΥΠΤΙΚΗ "ΑΤΟΠΙΑ"

Γεωργίου Θεόδωρος, 1997

 

Αφύπνιση της συνείδησης

Gilbert Gatellier, Παρίσι, Μάης 1999

 

ΚΛΕΨΥΔΡΑ '00,

Έφη Στρούζα, 1999 & Μαίρη Μιχαηλίδη, 2001

 

Στίγματα Χειραψίας

   Χάρης Καμπουρίδης, 1985

 

Πρόταση για μια άλλη Ανάγνωση

  Μαρία Κοτζαμάνη, 1985

 

LE MIEL DE PROMĖTHĖE

José Pierre, Paris le 8 décembre 1974

 

THE COURAGE OF CONFRONTATION

Charles Spencer London, January 1975

 

SCULPTURAL "AΤΟPIA"

Georges Georgiou. 1997

 

Un éveil de Conscience

Gilbert Gatellier, Paris, Mai 1999

 

CLEPSYDRA '00,

Efi Strousa, 1999 & Mary Michailidou. 2001

 

Stigmata of a handshake 

        Haris Kambourides, 1985

 

Proposals for a different reading

                            Maria Kotzamani, 1985  

 

  Δημοσιευμένα κείμενα του Θόδωρου - Texts written by the sculptor Theodoros

ΔΕΛΦΙΚΑ  1960 - 1970,  Αθήνα, Απρίλης 1999

ΑΤΟΠΑ, Ιανουάριος 1997

 

ΕΠΙΛΟΓΟΙ - κείμενα 2002-2012

 

                ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, Οκτώβριος 2008

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ στον 21ο αιώνα, 2011

 

ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΩΝ, 1989

 

ΤΟ ΧΡΕΟΣ & ΤΟ ΕΝ-ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 2013

 

 

 

 

DELPHIQUES 1960 - 1970,  Athènes, April 1999.

 

ΑΤΟΠΑ, January 1997